Eeg Musikterapi tilbyder

Eeg Musikterapi har mange års erfaring med musikterapi individuelt, i grupper samt med workshops og foredrag. Skræddersyede workshop / foredrag tilbydes Forskellige klient-eller personalegrupper. Kontakt - og hør nærmere.

Eeg Musikterapi er fra sommer 2008 et selvstændigt firma, og kan med øgede tidsmæssige resurser, nu i større omfang tilbyde terapiforløb, individuelt eller i grupper.

Eeg Musikterapi kan yde professionel hjælp til mennesker som

  • Ønsker hjælp til Personlig Udvikling
  • Har stemmeproblemer
  • Har mistet modet til at synge og nyde sangens glæder
  • Har mistet livsenergien
  • På gr. af demenssymptomer har mistet livsglæde og fornemmelsen af identitet
  • Er udviklingshæmmede
  • Har en medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • M. fl.

Enhver har - uanset forudsætninger - mulighed for at få glæde af de resurser der kan nås gennem musikkens forunderlige verden.

Kurser afholdes i hele landet. Udover foredrag/workshops har Eeg Musikterapi i 2010 ydet konsulentbistand for Herning Kommune i et projekt med uddannelse af musikvejledere i Ældreplejen.

Eeg Musikterapi arbejder bl.a. med udviklingshæmmede og demente mennesker, samt mennesker med en hjerneskade. Et musikterapiforløb kan være en hjælp til at føle sig som et mere helt menneske, blive afstresset og opleve mening i tilværelsen, samt at få hjælp til at komme i bedre social kontakt med omverdenen. Gennem musikterapiforløb observeres ofte tydeligt en øget lyst til at være musikalsk og social aktiv, øget kreativitet, fysisk aktivitet og glæde. Processen kan bedre evnen til læring og kommuniksation. I et samlet billede kan udviklingen betegnes som forøget livskvalitet hos den som modtager musikterapi.

Eeg Musikterapi tilbyder kurser såvel til specifikke faggrupper, som tværfagligt. Kurserne giver deltagerne basisviden og en basiskompetence ift. at bruge musik (herunder musiklytning) i samarbejdet med borgerne.

Svend Eeg - 20 43 69 19 info@eegmusikterapi.dk
www.eegmusikterapi.dk