Eeg Musikterapi har ikke i øjeblikket planlagt nye kurser,
men se kursuseksempel herunder.........

Kursusbeskrivelse af Eeg Musikterapi´s
egen-arrangerede kurser:

(kurserne kan skræddersyes efter arrangørens behov).

Underviser Svend Eeg er uddannet musikterapeut fra Ålborg Universitet, og har 12 års erfaring indenfor det musikterapeutiske felt på lokalcentre/plejehjem i Århus, bl.a. Midtbyens Lokalcentre (Møllestien), Frederiksbjerg Lokalcentre. Arbejder med de ældre såvel i grupper som individuelt. Svend Eeg har gennem mange år arbejdet som musiker. Han har i en årrække arbejdet med musik i psykiatrien, og arbejder en periode indtil sommer 08 med døende på Hospice Djursland.
Aktuelt arbejder underviseren free lance bl.a. udviklingshæmmede og demente mennesker, samt mennesker med en hjerneskade. Kurser, foredrag og workshops afholdes i hele landet.


KURSUS-EKSEMPEL (Et typisk og gennemprøvet kursus):

Kurset består i udgangspunktet af følgende 3 moduler:

Teoretisk oplæg og baggrundsviden (1. modul)
På kurset introducerer underviseren hvad musikterapi er – og beskriver indhold, metoder og mål. Først belyses musikterapien udfra et generelt aspekt, siden udfra dens funktion og muligheder i.f.t. en brugergruppe som for eksempel ældre eller udviklingshæmmede mennesker.
Der præsenteres individuelle musikterapiforløb fra underviserens praksis. Med disse eksempler vises hvorledes man gennem musikterapi kan opnå kontakt, kommunikation og udvikling for demente mennesker, der synes at sidde fast i angst, isolation eller traumatiske oplevelser.
 
Workshop – egenoplevelse (2. modul)
Efter det teoretiske oplæg beskæftiger vi os med hvordan musikaktiviteter kan etableres og udføres i praksis.
Deltagerne får mulighed for at opleve forskellige musikaktiviteter med bl.a. sang og sammenspil - i workshopform. Der udleveres konkrete sange som kan benyttes her og nu, samt en liste over sange som kan være særlig relevante i sociale og musikalske sammenhænge.
Forskellige små rytmikinstrumenter vil være til rådighed, og de afprøves i workshoppen som et middel til at skabe kontakt og kommunikation, energi og livsglæde.
 
Ved musiklytningen (3. modul) præsenteres kursisterne for forskellig musik, og oplever hver især musikkens virkning på krop og sind. Vi skal beskæftige os med
  • aktiv lytning,
  • udvælgelse af musikgenrer,
  • etablering af rammer ved musiklytning, m.m.
Afslutning
Kurset afsluttes med mulighed for erfaringsudveksling, og videoeksempler fra praksis.
 
Almen orientering
Der kræves ingen særlige musikalske forudsætninger for deltagelse, udover interessen for hvordan du kan bruge musik i det daglige arbejde.
 
DAGENS PROGRAM (kan se således ud)
Kl. 8.30 - 9:00 Ankomst
Kl. 9:00 - 10:30 Præsentation samt teoretiske indlæg, herunder lyd/videoex. fra praksis
Kl. 10:45 - 12:00 Workshop: Brug af instrumenter/sang m.v. i forhold til ældre/ældre demente mennesker/el. andre grupper
Kl. 12:00 - 12:45 Frokost
Kl. 12:45 - 14:00 Musiklytning
Kl. 14:00 - 14:30 Afslutning m. opsamling, erfaringsudveksling, etc.

Optakten til kurser om Musik og Ældre Mennesker

Der har gennem en del år været en øget interesse for musik & musikterapi med demente mennesker. Mange af de som deler deres dagligdag med demente mennesker oplever, at musikoplevelser er vældig positive i samværet. Erfaringen viser, at aktiviteterne på området er udviklende i.f.t. blandt andet hukommelse, identitet, energi og livskvalitet.

Kort beskrivelse af kurset d. 15.5.09. Musik & musikterapi med ældre og ældre demente mennesker:
Kurset er for alle som er professionelt interesserede i arbejdet med musik og ældre mennesker.
Indhold: Teori, workshop og musiklytning. Deltagerne tilegner sig konkrete ideer til musik-arbejdet med ældre som kan anvendes hjemme i dagligdagen. Relevant sanghæfte udleveres. Herudover vil deltagerne opleve hvorledes musikken virker personligt - dels via workshop, dels via musiklytning. (deltageroplevelser se siden Kursistanmeldelser).

Hele kurset kan bestilles i forskellige set-ups, og kan tilpasses forskellige personalegrupper efter ønsker og behov.

Send en mail - og få tilsendt nærmere oplysninger.


Artikel af journalist Helle Kjærulf om gruppe-musikterapi med ældre demente mennesker:
Juni 2003

En vigtig lyd i mørket

Musikterapi har vist sig at have en yderst gavnlig virkning hos ældre, der lider af demens. Når hverdagen flyder ud, bliver de let angste og urolige. I Århus bruger musikterapeut Svend Eeg musikken til at give de ældre beboere på lokalcentrene Møllestien og Betania nærvær og tryghed.
Af Helle Kjærulf

Lyden af guitaren klinger klar og sprød i den solrige stue. For at skabe ro er døren lukket ud til resten af lokalcenter Betania. Sammen med tre beboere er musikterapeut Svend Eeg i gang med at synge "I østen stiger solen op". Mens han spiller, har han på skift en intens og direkte kontakt med beboerne. De udveksler musik og minder. Musikken er med til at fremme følelsen af nærvær og tryghed.

"Du gør det der", siger 89-årige Eli og peger på guitaren.

"Ja", siger Svend Eeg. "Og du kan lytte, og du kan synge".

Eli er lige flyttet ind og har kun været med en gang før.

Lidt forvirret forsøger hun at følge med i sangbogen.

"Jeg må se at få det rigtigt ind", siger hun og vifter med pegefingeren.

"Det går fint", understreger Svend og holder hende lidt i hånden.

Jeg kan

Generelt siger de ældre ofte: "Det kan jeg ikke". Et af målene med musikaktiviteterne er at hjælpe beboerne fra den indstilling til "Jeg kan". Samtidig er musikken med til at vække de ældres svækkede sanserne. Det er svært at være angst eller urolig, mens man synger en sang, man kender.

Mary, 90 år, der sidder i midten, synger videre, da guitaren er forstummet. "Daj, daj, daj", kommer det fra hende.

På fløjen sidder Elna, 83 år, i sin kørestol. Hun synger med kraftig stemme og er meget optaget af lyset og udsigten.

"Husene ser så pæne ud", siger hun.

"Ja, det er et stærkt lys," siger Mary og gnider sine lysfølsomme øjne, der hele tiden løber i vand. Hun synger gerne. Indimellem er sangen hendes egen, andre gange følger hun melodien, som Svend styrer. Hendes to par briller danser i skødet oven på den blå taske.

Alle tre kvinder er demente. Hukommelsen og koncentrationen er springende. Men det er tydeligt, at musikken lukker døre op, som har været lukket længe.

Svend får Mary til at se efter i tasken efter hendes mundharmonika.

"Er det den her", spørger hun og sætter så instrumentet til munden, mens hun energisk spiller den ene melodi efter den anden.

"Var det godt nok?", spørger hun efter sidste tone.

"Hvad skal jeg med dem?" spørger hun og flagrer med to sæt briller. Hun får at vide, at hun skal lægge dem ned i tasken.

Nu kan Mary huske dengang, hun sammen med sin søster spillede i Frelsens Hær. Svend lytter og hjælper hende på vej, når erindringens dør lukker sig igen.

"Nogle demente er bange, ustrukturerede og har meget lidt erindring om sig selv og deres familie - hvem der er levende, og hvem der er døde. Deres erindring er fragmenteret, de kan ikke huske, og derfor er de urolige," forklarer Svend Eeg bagefter.

"Erindringen er et resultat af den kontakt, der opstår i musikterapien.

Musikterapeuten slår tonerne an til "Hvor skoven dog er frisk og stor". Fra Eli kommer det: "Nå, er det den", mens hun læser på modsatte side i sangbogen. "Kuk kuk kuk", det kan jeg bedst lide, siger hun lidt efter.

Svend tager Marys hånd og bevæger den til rytmen. Hun er gået i gang med "Kuk Kuk Kuk", som de sang for lidt siden.

"Der er lys i lygten, lille mor" er næste sang, og den kender Eli, så hun synger smilende igennem. Også Mary har ord på den. Kvinderne læser koncentreret i sangbogen, og deres stemmer lyder i stuen.

"Den var sød", siger Eli. Hun vender sig mod Mary, tager hendes hånd og siger, "Du er god til det".

"Jeg tror, vi slutter af med "Jeg ved en lærkerede". Den kan vi synge udenad, siger Svend.

Lidt efter er musikterapien forbi.

"Vi har givet hinanden flere stykker dejlig musik, siger Svend Eeg og tager deres hænder, siger farvel og takker, fordi de ville være med. Det er gennem deres smil og genkendelsen, at han ved, musikken gør en forskel.


Bokse:

"Musik og samvær gennem musik virker som en utrolig katalysator til at fremme åbenhed, energi, erindring, følelse – glæde, sorg etc. – positiv kommunikation og i det hele taget – livskvalitet."

Kilde: Musikterapeut Svend Eeg, Århus Kommune.


Hvad gør musikterapi?

Musikterapi bruges til at udvikle og støtte personligheden både i grupper og individuelt. De demente ældre får forstærket deres identitet gennem musikterapi. De oplever en struktur og mening i dagligdagen samt får forhøjet deres livskvalitet, fordi de gennem regelmæssige sessions genkender musikken, guitaren eller musikterapeuten. Musikken er en ekstra kraft i de tryghedsrammer, der er så vigtige for demente. Desuden er musikterapi med til at skabe adgang til erindringen, fortæller musikterapeut Svend Eeg, der på femte år arbejder med demente ældre i Århus Kommune.

Svend Eeg - 20 43 69 19 info@eegmusikterapi.dk
www.eegmusikterapi.dk