Kursistanmeldelse

EM´s kursus om musik og musikterapi er inspirerende for medarbejdere på plejehjem, demensafsnit og for aktivitetspersonale som beskæftiger sig med musik og sang. Det mener jeg, fordi underviseren med sin rolige væremåde giver en oplevelse af, hvad musik gør, ikke kun ved mig, men også ved andre mennesker. Det er nemlig ikke altid det samme, hvilket er en vigtig pointe i Svends undervisning. Oplevelselser på egen krop er i fokus og den teoretiske del er med, uden at det fylder for meget. Der er gode henvisninger til litteratur, så man selv kan fordybe sig i den teoretiske side af det senere. Jeg havde i forvejen læst meget litteratur, men synes, at det har været svært at komme igang med det, jeg egentlig gerne ville. Jeg manglede mod og redskaber til at kaste mig ud i det. Jeg føler mig efter kurset bedre rustet til at kaste mig ud i andet end traditionel fællessang. Jeg er på kurset blevet introduceret til instrumenter, der for relativt få midler kan anskaffes, sådan at der er mulighed for at være aktivt deltagende, selvom man ikke kan eller vil synge. På kurset var der flere gange deltagere, der efter en seance med instrumenter gav udtryk for, at de var i tvivl om, hvad det var, Svend ville have dem til. Hans fremgangsmåde betød, at han ikke sagde ret meget, men gik i gang med at synge, spille guitar eller tog en tromme og lavede en rolig puls. Mens han var igang, afventede han, hvad der skete i gruppe. Han tog sig god tid og der var en ro omkring ham, som kun kan misundes. Nogle tog initiativ til at være en del af seancen, nogle sad stille og lyttede, nogle kopierede det, de andre gjorde, og nogle fandt på noget selv. Alt dette gav en god illustration af, hvordan man kan sætte noget igang næsten uden ord, og hvordan der som deltager er mange måder at gå til opgaven på. En vigtig pointe i den forbindelse er, at man som igangsætter ikke behøver forvente noget bestemt af den enkelte, men derimod være åben for det der opstår undervejs. Svends kurser giver redskaber, så man er klædt på til at indtage rollen som igangsætter.

Dorte Bartholomæussen, Aktivitetsmedarbejder og ergoterapeut på aktivitetscenter i Horsens.

I det følgende  kan læses 2 indlæg:

  • - Deltageroplevelser fra "Musik & Ældre-kurserne", samt
  • - Musikworkshop (indhold, mål, m.v.)

Deltageroplevelser fra "Musik & Ældrekurserne".

Dejligt at synge så meget som vi gør idag. Vi må virkelig have morgensang op igen. Det har vi glemt. Fint at kaste os ud i sang og musik. Vi skal være mere fri til at bruge musikken.

Godt at afprøve musikken på os selv og spille på instrumenterne - lytte til hinandens oplevelser af sammenspillet, og opdage gennem musikken, at vi er forskellige. Jeg har opdaget noget nyt i mig selv, og har lyst til at spille mere på instrumenterne.

Spændende at blive så opmærksom på, hvad musikken gør ved mig når jeg lytter. Det får mig til at tænke på vort ansvar for hvilken musik vi præsenterer for de ældre.

Vi har fået gode input vedrørende udvælgelse af lyttemusik. Rigtig meningsfuldt at opleve underviserens praksiseksempler. Fint og nødvendigt at teoridelen er der, men også godt at praksis fylder så forholdsvis meget.  

 

Musik-workshop  på Minibo, Fåborg

- et bosted for mennesker med et varigt nedsat psykisk eller fysisk handicap.

Workshop med seks ansatte i aktivitetsafdelingen.
Workshoppen er udformet efter devisen "Alle kan spille eller give lyd på en eller anden måde - og i en eller anden form". Det handler om at skabe en ramme i hvilken dette kan lade sig gøre  - og det var netop et af målene med workshoppen. Underviseren medbringer et arrangement over et kendt stykke musik som deltagerne præsenteres for. Arrangementet indeholder noder til div. stemmer - dvs. alt lige fra melodi og klaver til bongotrommer, bas eller claves.

I selve processen med at indstudere musikstykket får alle mulighed for at afprøve de forskellige instrumenter. Efter en tid med spil, øvelse og instrumentrokade, bestemmer man sig tilsidst for det instrument man helst vil spille på. Underviseren udformer et arrangement - og finalt spiller alle dette igennem.

At gennemgå et sådant forløb er ikke så vanskeligt som det måske kan lyde til. Underviseren er der hele tiden for at holde sammen på arrangementet, hjælpe den enkelte - og alt foregår i en rolig atmosfære.

Èt af målene med workshoppen er, at give deltagerne et ekstra skud energi til at udvikle og opleve egen musikalitet - og herigennem opnå bedre forudsætninger for at arbejde med musisk kommunikation og samspil med de brugere man arbejder sammen med i det daglige.

Kursisternes oplevelser er at de:

  • får en helt ny musikalsk oplevelse
  • lærer at spille sammen i en gruppe - for nogle - for første gang nogensinde
  • oplever at de på kort tid kan lære at spille på et instrument som er helt nyt for dem
  • oplever begejstring og glæde ved samspillet og samværet i musikken
  • energisk øver musikstroferne igen og igen
  • oplever sig selv som rytmiske og musikalske på en ny måde

 

Svend Eeg - 20 43 69 19 info@eegmusikterapi.dk
www.eegmusikterapi.dk