Om Musikterapi

Generelt om musikterapi

Musikterapeutisk behandling
Musikterapi er en behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation.
I musikterapi bruges musik som:

 • et redskab til at skabe udvikling
 • kroppens og følelsernes sprog
 • et middel til samvær og samhandling
 • en vej til følelsesmæssige oplevelser og erkendelser
 • et personligt udtryksmiddel
 • et medium for opbygning af terapeutisk relation og interaktion
  et middel i reminiscenstræning

 

Målgruppe
Musikterapi er et behandlingstilbud, som er velegnet til personer der...

 • har svært ved at sætte ord på følelser og tanker
 • er angstfyldte i hverdagen
 • har vanskeligheder med kontakt til omverdenen
 • ikke kan koncentrere sig
 • har besvær med at fornemme sig selv
 • gerne vil have en større selvforståelse

Det er ikke nødvendigt at kunne spille på et instrument for at gå i musikterapi.

Svend Eeg - 20 43 69 19 info@eegmusikterapi.dk
www.eegmusikterapi.dk